Güncel THY bilet fiyatları için ;

THY bilet fiyatları

THY bilet fiyatları

En ucuz uçak bileti fiyatları THY'de


Türk Hava Yolları uçuş emniyet ünitesi, ilk olarak 1974 yılında Uçuş Emniyet Başkanlığı adı altında kurulmuştur. Müteakip yıllarda, bu ünitenin ismi ve organizasyon şemasında değişiklikler yapılmıştır. 1999 yılının Kasım ayında, ünitemizde uçuş ve yer emniyet faaliyetlerini yürüten Uçuş, Yer ve Bakım Emniyet Müdürlükleri, alt kadrolarıyla birlikte, JAA ve JAR talimatları gereği kurulan, Kalite Güvence Başkanlığı'na bağlanmış ve son olarak 2000 yılı Aralık ayında Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı adını almıştır. Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı bir başkanlıktır.

Politika ve Hedefler

Ortaklığımızın hava taşımacılığı politikası aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaştırılmıştır;

  • Uçuş Emniyeti
  • Ekonomi
  • Yolcu Konforu
  • Tarifede Etkinlik

Bu nedenle; Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı, kendi sorumluluk sahasına giren Uçuş İşletme, Uçuş Eğitim ve Standartlar, Kabin, Bakım, Yer İşletme, Teknik Eğitim, Acil Durum Çalışma Grubu, Uçuş/Yer/Bakım Emniyet Müdürlükleri gibi uçuş emniyetini doğrudan etkileyen ünitelerle yakın bir işbirliği içinde bulunmaktadır;

Türk Hava Yolları Uçuş Emniyet ve Kalite Güvence Başkanlığı faaliyetlerinde ana hedefler aşağıda özetlenmiştir;

  • Ortaklığımızda Uçuş ve Yer Emniyetini en üst düzeye çıkartmak,
  • Türk Hava Yolları'nın tüm ünitelerinde Toplam Kalite Güvence'sinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  • Risk Faktörü konusunda tüm bireyleri bilinçlendirmek,
  • Belirlenen eksiklik ve aksaklıklara karşı düzeltici önlemleri ivedilikle almak,
  • Standart dışı uygulamaları, herhangi bir kaza veya olaya neden olmadan tesbit etmek,meydana gelen kaza, kırım ve olaylardan gereken dersleri almak ve benzeri olayların tekerrürünü önleyebilmek için, varılan sonuçları ilgili ünitelere duyurmaktır.

thy bilet fiyatları